Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
وسایل تعیین حد خمیری خاک Shrinkage Limit Equipment

وسایل تعیین حد خمیری خاک Shrinkage Limit Equipment

تعیین حد خمیری خاک

 

Shrinkage Limit Equipment

این وسایل برای تعیین حد اندازگیری خمیری خاک استفاده می شود.بمنظور درصد رطوبت خاک میباشد.


ویژگی ها ی این ظرف ها :


* مقاومت در برابر ضربه


(لازمه ظروف مقاومت بالا در برابر ضربه میباشد که اگر از ارتفاع به زمین افتاد نمونه های خاک سالم بماند.)

* مقاومت در برابر زنگ زدگی


( معمولا از ظروف برنجی یا حلبی استفاده میشود به دلیل ارتباط مستقیم با خاک مرطوب ، تا دچار زنگ زدگی نشود)

* سرپوش مناسب


(باید ساخت سرپوش به نوعی باشد که رطوبت نمونه درون ظرف از بین نرود)

* استانداردها :

AASHTO—T90 و ASTM—D4318