Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
کمپراتور طول انقباض بتن

کمپراتور طول انقباض بتن

کمپراتور طول انقباض بتن

این دستگاه کمپراتور جهت تعیین تغییرات طولی تک محوری نمونه های بتن با ابعاد 100x100x500 میلیمتر و با سنگدانه های کوچکتر از 30 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه ها در قالبهای با ابعاد استاندارد که ازچدن وبا کیفیت بالا ساخته شده اند تهیه میشود ودر کمپراتور تعیین تغییر طول مجهز به ساعت اندازگیری با دقت 0.01 mm اندازه گیری میشود .

برای افزایش دقت کار ساعت اندازه گیری قابل ارتقاء از آنالوگ به دیجیتال میباشد .


استاندارد :

ASTMC 426 ,HSIRI 8592


کمپراتور طول انقباض آنالوگ با گیج 0.01
کمپراتور طول انقباض آنالوگ باگیج 0.002
کمپراتور طول انقباض آنالوگ با گیج 0.001
کمپراتو طول انقباض دیجیتال با گیج 0.01
کمپراتور طول انقباض دیجیتال با گیج 0.001