Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
تعیین کارپذیری به روش Uشکل

تعیین کارپذیری به روش Uشکل

تعیین کارپذیری به روش Uشکل
جهت تخمین قابلیت عبور بتن خودتراکم از خروجی های باریک تحت فشار استاتیکی و همچنین جهت ارزیابی خاصیت پرکنندگی

ساخته شده از ورق مقاوم و بدون انعطاف

* بدنه دارای رنگ الکتروستاتیک

* ابعاد(L*W*H): ۵۰۰×۳۰۰×۷۴۰ میلی متر

وزن: ۱۵ کیلوگرم