Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
گیج یا ساعت اندیکاتور

گیج یا ساعت اندیکاتور

گیج یا ساعت اندیکاتور وسیله ای برای سنجش تغییرات طول با دقت ویزه می باشد.

کورس 10mm با دقت 0.01mm

کورس 30mm با دقت 0.01mm