Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
تعیین زمان جاری شدن به روش قیف V شکل

تعیین زمان جاری شدن به روش قیف V شکل

تعیین زمان جاری شدن به روش قیف V شکل

از این دستگاه برای تعیین زمان جاری شدن بتن خود تراکم استفاده می شود.
قیف این دستگاه دارای ظرفیت 10 لیتر بتن بوده که بر روی قسمت تخلیه سوار شده است.
قسمت تخلیه به درب آب بندی شده مجهز می باشد.

* دارای ظرفیت 10 لیتر
رنگ کوره ای یا الکترواستاتیک مقاوم
* وزن 12 kg
* ابعاد 75 × 25 × 94 cm


امکانات
• ظرفیت 10 لیتر
• مستقر روی پایه در قسمت با لایی
• قسمت تخلیه مجهز به درب آب بندی
• دارای رنگ الکترواستاتیک مقاوم

استاندارد
9-EN 12350
ISIRI 3203-9