Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
هلدر نگهدارنده ویسکامتر

هلدر نگهدارنده ویسکامتر

هلدر نگه دارنده ویسکامتر

استیل نگهدارنده یا هلدر برای ثابت نگه داشتن لوله های ویسکومتر داخل مخزن پارافین در دستگاه کینماتیک استفاده میشود

 

برای خرید آنلاین کلیک کنید.