Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه ویسکوزیته قیر به روش سیبولت

دستگاه ویسکوزیته قیر به روش سیبولت

ویسکوزیته قیر به روش سیبولت همگام ازما

مشخصات فنی دستگاه ویسکوزیته قیر به روش سیبولت

بدنه دستگاه از جنس استنلس استیل ضد زنگ و ضد اسید ساخته شده است . همچنین دارای دو روزنه فیورل و معمولی همراه با هیتر برقی ، ترمومتر و ترموستات دیجیتال ، همزن و کوپل خنک کننده می باشد

شرح مختصر درباره آزمایش سیبولت قیر

هدف از این آزمایش اندازه گیری گرانروی به روش فیورال و یونیورسال است . در این آزمایش زمان لازم برای عبور 60 میلی لیتر نمونه از اریفیس کالیبره شده تحت شرایط و دمای معین میباشد 

تشریح کامل آزمایش ویسکوزیته قیر

مقاومت داخلی مایعات راکه مانع حرکت وجریان آنها میشود، ویسکوزیته یاگرانروی ویا کندروانی مینامند.این گرانروی برای مایعات برحسب پوآزسنجیده می شود که همان پاسکال - ثانیه می باشد. از آنجایی که قیرهایی که در دمای 25 درجه سانتیگراد دارای درجه نفوذ یکسانی هستند،ممکن است سختی متفاوتی دردماهای بالاترداشته باشند،ضرورت ایجادمیکند که آزمایشی انجام شود تا این تفاوتها را بنمایش بکشد

گرانروی قیرکمیتی است که خواص قیررا دردرجه حرارتهای بالا که معمولا درجه حرارتهایی است که در عمل مخلوط های قیری ساخته میشوند ،مشخص می نماید .این کمیت در تعیین عملکرد قیر موثراست بطوریکه هراندازه قیر نسبت به گرما حساس تر باشد ، گرانروی آن در درجه حرارتهای بالا کمترخواهد بود .ازجمله نکات اجرایی مهمی که میتوان از کمیت گرانروی قیرها استخراج نمود ، آن است که هر چه گرانروی قیر کمتر باشد، استفاده از آن قیر برای تولید و پخش آسفالت راحت تر خواهد بود و نیز جابجایی قیر از مخازن و اختلاط قیر با مصالح سنگی بسهولت انجام میشود

نکته قابل تامل دیگر آن است که گرانروی قیر با پایداری آسفالت با تغییرات دما رابطه مستقیم دارد . بدین معنا که اگر گرانروی کم باشد ، قیر در گرمای تابستان حالت خمیری پیدا خواهد کرد و سبب مواج شدن آسفالت زیر بار ترافیک میشود و نیز پدیده قیرزدگی رخ خواهد داد . همچنین اگر گرانروی قیر زیاد باشد در سرمای زمستان آسفالت ها دچار ترک خوردگی خواهند شد

. آزمایش ویسکوزیته قیر بروش سی بولت - فورل

ویسکومتر سی بولت - فورل برای تعیین گرانروی قیرهای مخلوط بکار می رود

 بوده  S.T.V   و بطور کلی مشابه ویسکومتر

و نوع اصلاح شده ویسکومتر ردوود تلقی میشود

  میباشد S.T.V از آنجائیکه قطر سوراخ ویسکومتر سی بولت - فورل کوچکتر از قطر سوراخ ویسکومتر

  بنابراین درجه حرارت آزمایش در این ویسکومتر بالاتر خواهد بود. در دستگاه سی بولت - فورل کندروانی ، زمان لازم بر حسب ثانیه برای آنکه مقدار 60 سانتیمتر مکعب قیر مایع در دمای 135 درجه سانتیگراد از مجرای دستگاه سی بولت - فورل فرو ریزد تعیین میشود

 

استاندارد 

ASTM D 88-53

 

 وسایل آزمایش سی بولت قیر

دستگاه سی بولت - فورل

دماسنج

قیرمذاب

ظرف مخصوص

روش انجام آزمایش ویسکوزیته بروش سیبولت

قبل از شروع آزمایش ، ابتدا باید دستگاه سی بولت - فورل را با حلال تتراکلرید کربن یا نفت سفید شست و خشک نمود . حال قیر را تا دمای حدود 138

ºC حرارت می دهیم و از الک نمره 200 عبور می دهیم تا ناخالصی های آن گرفته شود . دستگاه سی بولت - فورل را روشن میکنیم تا دمای روغن پیرامون مخزن قیر ، به حدود 135ºC

برسد

این دما را باید با دماسنج پیوسته اندازه گیری نماییم

 حال قیر را در داخل مخزن دستگاه می ریزیم و میله روی نازل را بالا می کشیم و زمانی را که طی آن ظرف شیشه ای زیر نازل به اندازه CM3 60 

 از قیر پر شود را محاسبه می کنیم . این زمان بر حسب ثانیه ، همان گرانروی قیر خواهد بود

 

دقت شود که پس از انجام آزمایش ظرف شیشه ای را از قیر خالی نموده و با حلال مناسب آن را تمیز نمایید

سایر مشخصات

حوضچه تمام استیل ضد اسید

فن سیرکولاسیون جهت یکنواخت بودن دمای آب مخزن همراه