Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه شرکت همگام آزما

تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

دستگاه در دو سایز 6اینچ و 4اینچ موجود است 6اینچ مخصوص تعیین چگالی درشت دانه ها و 4اینچ جهت تعیین چگالی خاکهای فشرده ریزدانه به کار می رود.
تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه (دانسیته خاک در محل)

استاندارد
ASTM D 1556
BS 1377:9,1924:2