Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه نفوذپذیری آب در ایزوگام

دستگاه نفوذپذیری آب در ایزوگام

دستگاه نفوذپذیری آب در ایزوگام

ویدیو دستگاه را در آپارات مشاهده کنید.

این دستگاه طبق استاندارد جدید 3861 می باشد به وسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و چهل و یک کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمان مورد تایید قرار گرفته است.با استناد بند1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر گردید.

عملکرد این دستگاه میزان مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل عبور آب در مدت زمان مشخصی میباشد

* این دستگاه شامل یک مخزن آب از ارتفاع حدود یک متر و یک محفظه (سیلندر)تمام استیل می باشد.


* دارای سلول مخزن آب از جنس پلکسی گلس

* دارای محفظه تمام استیل

*تمام قطعات و اتصالات برنجی میباشد

گیج فشار جهت نمایش مقدار فشار محفظه

* واشرهای آبندی

روش استفاده :
۱:نمونه آزمایش را بین صفحه تکیه گاه و سرپوش ثابت کرده و محکم ببندید

۲:وسیله را تحت جریان آب قرار داده و سپس فشار را تنظیم میکنیم

۳:در طول آزمایش فشار برای مدت زمان های داده شده باید ثابت نگه داشته شود و از نشت آب و هوا جلوگیری شود

نتیجه :

مقاومت نفوذ ناپذیری بر اساس فشار متر ستون آب اعمال شده بر حسب (KPA) بیان شده بصورتی که در این فشار آب از آزمونه نشت ننماید.

حداکثر فشاری که تحت آن فشار هیچ یک از آزمون ها آب را از خود عبور نداده به عنوان نفوذ ناپذیری عایق اعلام می شود.

برای خرید آنلاین کلیک کنید.