Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه فرسایش خاک (پین هول)

دستگاه فرسایش خاک (پین هول)

یین دستگاه با بالاترین کیفیت مطابق استاندارد جهت تعیین واگرایی خاک ها چسبنده به کار می رود به همراه دستگاه قالب و سوزن پین هول 1 میلیمتری و فیلتر برنزی به قطر 38 میلیمتری ارائه می شود.این آزمایش برای تعیین ظرفیت باربری خاک بر روی فنداسیون، سابگرید، روسازی فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها به‌کار می‌رود.

این دستگاه جهت تعیین واگرائی خاک های چسبنده به کار می رود.

به صورتی که میزان واگرایی خاکهای ریزدانه مستقیما با عبور آب از سوراخی که در نمونه خاک ایجاد میشود.

اندازه گیری مشاهدات حاصل از کیفیت آب خروجی وافزایش قطر سوراخ میان خاک نمونه بعد از انجام آزمایش مبنای طبقه بندی خاک قرار میگیرد.
بدنه اصلی دستگاه با پوشش رنگ الکترو استاتیک عرضه می گردد. در این وسیله آب داخل ستون شیشه ایی مدرج را توسط شیر مربوطه کاملا قابل تنظیم نموده تا در طول آزمایش سطح آب ( ارتفاع آب ) ثابت بماند.

اندازه گیری خاک به شرح زیر ارائه میگردد:


* دستگاه تحکیم تمام اتوماتیک
* دستگاه تحکیم
* چکش تراکم برقی خاک
* چکش و قالب تراکم