Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
لوله آزمایشگاهی یا Test tube

لوله آزمایشگاهی یا Test tube

لوله آزمایش یکی از معمولترین شیشه آلات آزمایشگاهی می باشد

که طولی مشابه انگشت دارد که از انتها بسته و به صورت U شکل و از طرف دیگر باز می باشد.

لوله تست

استوانه دیواره نازک که برای نگهداری محلولهای شیمیایی به کار می روند.

محققین از لوله های تست به عنوان محفظه برای محلولهای شیمیایی مایع، مخلوط کردن، گرم کردن یا سرد کردن،

انجام کشت ها و بسیاری از کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

از آنجایی که این لوله های آزمایش دارای انتهایی گرد هستند بدون پایه نگهدارنده یا رک (لوله آزمایشگاهی ) نمی توانند روی سطحی قرار بگیرند.

برچسب‌ها: