Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
پودر هگزا متافسفات سدیم

پودر هگزا متافسفات سدیم

 Sodium hexametaphosphat

هگزا متافسفات سدیم

هگزا  متافسفات  سدیم    فرمول شیمیایی Na6P6O18

یک ترکیب  شیمیایی  با  شناسه  پاب‌ کم 24968  است.

که جرم مولی آن  611.7704 g mol-1  می‌باشد.

شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.

برچسب‌ها: