Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
قالب های نمونه بتنی

قالب های نمونه بتنی

قالب های نمونه بتنی

قالب بتن پلاستیکی
از مهمترین نکات هنگام طراحی و ساخت یک سازه وزن آن می باشد به گونه ای که نوع ساخت و ابزار و وسایلی که برای یک سازه به کارگرفته می شود تعیین کننده وزن آن می باشند. از این رو استفاده از قالب بتن از جنس پلاستیکی باعث کاهش حجم سازه خواهد شد. این نوع سازه ها برای شرایط آب و هوایی خاص هم بکار می روند و برای مناطق گرمسیر و یا بسیار سرد و با درجه دمای بسیار پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع قالب بتن پلاستیکی

قالب بتن نوع پلاستیکی برای سازه های مختلفی نیز به کار گرفته می شود.