Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
قالب تست ذوب و یخبندان بتنی

قالب تست ذوب و یخبندان بتنی

قالب تست ذوب و یخبندان بتنی

این دستگاه برای نمونه برداری و تعیین مقاومت بتن در برابر با ذوب یا یخبندان سریع ،به صورت یک چرخه در ازمایشگاه بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

استاندارد :


ASTM C666
AASHTO T161
ISIRI 19227
EN 15177