Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
حوضچه نگهداری بتن

حوضچه نگهداری بتن

شرکت همگام آزما حوضچه نگهداری بتن در ابعاد گوناگون تولید کرده است.
نمونه های آزمایشگاهی بتن بعد از قالب گیری در حوضچه نگهداری میشود.

برای خرید آنلاین کلیک کنید.