Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه نفوذ پذیری خاک با بار متغییر و ثابت

دستگاه نفوذ پذیری خاک با بار متغییر و ثابت

دستگاه نفوذپذیری خاک با بار متغیر نفوذپذیری خاک یک عاملی بسیار مهم برای مطالعه رفتار خاک در حالت طبیعی با توجه به جریان آب می‌باشد دو روش مختلف برای آزمایش پیشنهاد می‌شود: بار افتان و ثابت. روش اول برای خاک‌های درشت دانه مانند شن و ماسه مناسب می‌باشد و روش دوم برای ریزدانه‌هایی مانند لای و رس مناسب می‌باشد

نفوذپذيري خاک عاملي بسيار مهم براي مطالعه رفتار خاک در حالت طبيعي با توجه به جريان آب مي باشداین دستگاه جهت نفوذپذیری خاک های ريزدانه مانند خاکهاي رسي مناسب است

نتایج آزمایش دستگاه :

* ضریب نفوذپذیری

* مقدار آب تخلیه شده

* فاصله مانومترها

* مساحت سطح مقطع نمونه

* مدت زمان تخلیه

* اختلاف فشار مانومتر می‌باشند 

استاندارد ASTM D2434