Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
بالن لوشاتلیه

بالن لوشاتلیه

بالن لوشاتلیه

همگام آزما تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

تماس با ما :

09129629751

02155287427

یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می باشدکه برای تعیین جرم حجمی سیمان پرتلند می باشد .

قسمت بالایی گلویی در محدوده 0-1میلیمتر و 18-24 میلیمتر درجه بندی شده است .