Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
التراسونیک بتن

التراسونیک بتن

التراسونیک بتن
آزمایشهای غیرمخرب بتن تاثیر و عملکرد مناسب و کابردی در تعمیرات سازه های بتنی دارد.
آزمایش مقاومت و کیفیت بتن یا سنگ ،با اندازه گیری سرعت پالس التراسونیک گذرنده از سازه بتنی و ساختار سنگ طبیعی ارزیابی میشود.
این آزمایش با عبور یک پالس از موج التراسونیک از بتن و اندازه گیری زمان لازم توسط پالس برای عبور از ساختار بتن انجام میشود.
سرعت های بالاتر نشان دهنده کیفیت خوب و تداوم مواد میباشد.
سرعت های پایین ممکن است علائم ترک یا حفره های زیاد باشد.
با استفاده از میزان سرعت موج التراسونیک در بتن و سنگ ، میتوان پارامترهایی از قبیل مدوله الاستیسیته ، ضریب پواسون و ضریب سختی را تخمین زد.
استانداردها :

ASTM—C472,ASTM—D559,ASTM—C188,AASHTO—T88,ASTM—C597

برچسب‌ها: