Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
اسید نیتریک

اسید نیتریک

اسید نیتریک با فرمول HNO3 نوعی اسید معدنیبسیار قوی است.

ترکیب خالص آن بی‌رنگ است، اما با گذشت زمان به دلیل تجزیه به اکسیدهای نیتروژن وآب، به مرور زردرنگ می‌شود.

اسید نیتریک خالص (HNO3) در ۴۱٫۶- درجه سلسیوس ذوب شده، تولید مایع بی‌رنگی می‌کند،

اما نسبت به درجه حرارت و درجه تابش نور بر آن، گستره رنگ آن از زرد تا قرمز متمایل به قهوه‌ای متغیر است.

این تغییرات نتیجه تجزیه آن طبق واکنش زیر است:

4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + O2

به این علت ظرف‌های محتوی آن، همیشه تحت فشار کنترل شده می‌باشد.

اسید نیتریک با آب قابل احتراق است و محلول آن آزئوتروبی را تشکیل می‌دهد

که نقطه جوش آن برابر با ۱۲۱٫۹ درجه سلسیوس است که شامل ۶۸٫۷٪ وزنی HNO3 می‌باشد.

اکثر اسید نیتریک‌های موجود در بازار غلظتی برابر ۶۸٪ درون آب دارند.

این محلول با نقطه جوش ۱۲۰٫۵ درجه سلسیوس در فشار یک اتمسفر می‌باشد. دو شکل هیدراته برای آن شناخته شده‌است:

  • مونو هیدرات (HNO3·H2O)
  • تری هیدرات (HNO3·3H2O)

اگر غلظت اسیدنیتریک بیشتر از ۸۶٪ شود به آن اسید نیتریک دودزا (به انگلیسی: fuming nitric acid) می‌گویند.

به اسید نیتریک با غلظت بیش از ۹۵٪ اسید نیتریک دود سفید و به اسید نتیریک با غلظت بیش از ۸۶٪اسید نیتریک دود قرمز گفته می‌شود.

از این اسیدها به عنوان اکساینده در سوخت راکت استفاده می‌شود.

برچسب‌ها: