Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دسیکاتور شیر دار یا Desiccator

دسیکاتور شیر دار یا Desiccator

دسیکاتور شیرداریکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای خشک کردن مواد جامد به‌ ویژه رسوبات از آن استفاده می‌شود.میتوان اینگونه آنها را تعریف کرد که محفظه های دربدار بوده که حاوی مواد خشک کننده برای نمونه هایی که حساس به رطوبت هستند مانند کاغذ کلرید کبالت یا نیاز به خشک کردن دارند، به کار گرفته می شوند. کاربرد دیگر دسیکاتور محافظت شیمیایی از نمونه ها می باشد.

یکی از انواع آنها دسیکاتور شیر دار است که در بالای درب آن شیری تعبیه شده برای خالی کردن هوای داخل دسیکاتور که بیشتر برای خشک کردن مواد کاربرد دارد.

یکی از انواع آنها دسیکاتور شیر دار است که در بالای درب آن شیری تعبیه شده برای خالی کردن هوای داخل دسیکاتور که بیشتر برای خشک کردن مواد کاربرد دارد.

جنس دسیکاتورهای آزمایشگاهی از شیشه پیرکس می باشد.

برچسب‌ها: