Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
بالن لوشاتلیه یا Le Chatelier Flask

بالن لوشاتلیه یا Le Chatelier Flask

آزمایش بالن لوشاتلیه یکی از ابزارهای آزمایشگاهی سیمان  می باشدکه برای تعیین جرم حجمی سیمان پرتلند می باشد . قسمت بالایی گلویی بالن لوشاتلیه  در محدوده 0-1میلیمتر و 18-24 میلیمتر درجه بندی شده است .

برچسب‌ها: