Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
ویسکوزیمتر یا ویسکامتر

ویسکوزیمتر یا ویسکامتر

ویسکوزیمتر های آزمایش کینماتیک 

ویسکوزیمتر یا ویسکامتر لوله های شیشه ای موئین هستن که موارد روغنی یا قیر را داخل آنها ریخته و در دستگاه کینماتیک قرار میدهند.این لوله های موئین در مدل ها و سایزهای استاندارد ساخته می شوند.

 

برای خرید آنلاین کلیک کنید.