Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
کولیس تناسبی

کولیس تناسبی

دستگاه کولیس تناسبی

دستگاه کولیس تناسبی به منظور تعیین نسبت دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه ها بر اساس استاندارد بین المللی ASTM یا استاندارد ملی ایران از این وسیله استفاده می شود.به طوری که با اندازه گیری نسبت عرض به ضخامت میزان تورق و نسبت طول به ضخامت میزان تطویل به دست می آید.

بدنه این دستگاه به همراه صفحه زیرین از جنس استیل مرغوب ساخته شده است. نسبت دهانه ی این تجهیز به وسیله ی تغییر موفقیت محوری آن کالیبره می شوند. استاندارد کولیس تناسبی استاندارد کولیس تناسبی نخستین بار در سال 1387 تدوین شد.

این استاندارد براساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پانصدو شصت و نهمین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مصالح و فراورده های مورخ 10/12/1393 تصویب شد، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

استاندارد :

ASTM D4791-ISIRI 11269-EN 933-4.933-5.933-7

 

برای خرید آنلاین کلیک کنید.