Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه کاساگراند

دستگاه کاساگراند

دستگاه کاساگراند همگام آزما

آزمايش حدود اتربرگ – تعیین حد روانی خاک

جهت ارزيابی رابطه بین درصد رطوبت نمونه خاک و تعداد ضربات لازم براي بسته شدن شیار خاک به کار می رود و نیز براي تعیین اين که چه زمانی نمونه خاک از حالت پلاستیک به حالت روانی تغییر حالت می دهد.

کلیه اجزاي اين دستگاه بوسیله دستگاه CNC ماشین کاري شده و پايه از جنس باکالیت مقاوم ساخته شده است. کالیبره اين دستگاه توسط قسمت انتهايی شیارکش ها صورت می گردد.

دستگاه کاساگراند در دو مدل دستی و برقی می باشد. ضربات وارد شده در نوع دستی با ضربه زن مکانیکی و در نوع برقی با موتور ضربه زن با سرعت 2 ضربه در ثانیه اعمال می شود.

* دارای دو عدد شیارکش پلاستیکی بر اساس استاندارد ASTM و AASHTO

 

استاندارد :
BS 1377
ASTM D 4318

AASHTO T89

مشخصات فنی :

* شیارکش از جنس برنجی یا پلاستیک طبق استاندارد ASTM

* کاسه برنجی

* شمارنده ضربات

* داراي پايه اي از جنس باکالیت استاندارد