Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه آزمایش سه محوری خاک UU با سرعت بارگذاری دیجیتال

دستگاه آزمایش سه محوری خاک UU با سرعت بارگذاری دیجیتال

آزمایش سه محوری UU مطمئن ترین روش جهت تعیین مقاومت فشاری تحکیم نشده زهکشی نشده نمونه های استوانه ای شکل خاک های چسبنده در شرایط دست خورده و یا نخورده می باشد.

(همگام آزما تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه خاک می باشد)

این آزمایش بر اساس نوع آزمایش،ابتدا نمونه خاک همزمان تحت فشار متقابل و همه جانبه اشباع گردیده و پس از تحکیم ، ضمن ثابت نگاه داشتن تنش همه جانبه ،تنش قائم با سرعت تنظیم شده به نمونه خاک وارد میشود تا نمونه گسیخته شود.حداکثر تنش قائم برای یک تنش همه جانبه خاص ،قطر یک دایره را در فضای

       تنش محوری ایجاد می کند  

آزمایش معمولا با سه تنش همه جانبه مختلف انجام و بدین ترتیب در دستگاه مختصات تنش برشی - تنش محوری - سه دایره بدست می آید که با ترسیم بهتر خط مماس بر این سه دایره ،پارامتر های مقاومتی خاک تعیین می گردد.

دارای لودسل نیرو و دو عدد ساعت اندیکاتور با کورس 10 میلیمتر و دقت 0.01

دستگاه سه محوری UU دارای 18 ماه گارانتی و پشتیبانی میباشد.

همگام آزما سازنده تجهیزات آزمایشگاه خاک می باشد.

جهت خرید آنلاین و اسعلام قیمت به قسمت فروشگاه مراجعه کنی.

www.hamgamazma.ir