Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
وسایل کامل بارگذاری صفحه ای خاک

وسایل کامل بارگذاری صفحه ای خاک

وسایل کامل بارگذاری صفحه ای خاک
دستگاه بارگذاری صفحه ای خاک جهت انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای خاک استفاده می شود تا پارامتر های مهمی مانند ظرفیت باربری نهایی خاک و مقدار نشست آنی خاک را بدست آید.

آزمایش بارگذاری عبارت است از :قرار دادن یک صفحه صلب (اغلب فولادی ) روی خاک و اعمال فشار بر آن همراه با اندازه گیری میزان فرو رفتن صفحه در خاک به ازای مقدار فشاری که وارد می شو.

به طور معمول از صفحه های گرد به قطر های 30 45 و 60 سانتی متر(به ترتیب 1 1/5 و 2 فوت)استفاده می شود.استفاده از صفحه های بزرگتر نیز رایج و مرسوم است.

اغلب هرچه اندازه دانه های خاک درشت تر باشد (خاک همگن نباشد)استفاده از صفحه های بزرگتر بهتر است و ترجیح داده می شود که قطر صفحه از 10 برابر اندازه بزرگترین دانه خاک بزرگتر باشد.

صفحه می تواند در سطح زمین در عمق بر روی کف و یا روی دیوارها و سقف قرار گیرد.

با توجه به اینکه ابعاد صفحه آزمایش بارگذاری اغلب نسبت به ابعاد پی اصلی کوچک بوده و عمق نفوذ تنش نسبت به شرایط پی اصلی کوچکتر است در صورت وجود لایه بندی یا تفاوت مشخصات ژِوتکنیکی در محدوده تاثیر پی باید از تعمیم نتایج آزمایش برای پی خودداری شود.

نتیجه بدست آمده از آزمایش در راستای بار وارده دارای اعتبار است و بویژه در خاکهای ناهمگن و ناهمسان در تعمیم نتایج باید به این نکته توجه کرد.

مشخصات :

* دارای ساعت با کورس 10 میلیمتر و دقت 0.01 میلیمتر
* دارای جک بارگذاری هیرولیک با دو ظرفیت 30 و 50 تن
* صفحات بارگذاری به قطر 450 و 300 و 200 میلیمتر
* سه عدد ساعت اندیکاتور 30*0.01 میلیمتر
* سه عدد پایه مگنت ساعت اندیکاتور
* میله رابط نصب ساعت‌ها از جنس فولاد
* شلنگ هیدرولیک فشار قوی به طول 3 متر

* یاتاقان کرویپ

ASTM D1194  D1195  D1196   BS 1377