Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
پورد گوگرد

پورد گوگرد

گوگرد یا سولفور: 

با نماد شیمیایی S عدد اتمی 16 نام یک عنصرر شیمیایی است

که در گروه شانزدهم و دوره سوم از جدول تناوبی ،عنصر جای گرفته‌است.

پیش از آن فسفر، پس از آن کلر، در بالای آن اکسیژن و پایین آن سلنیوم جای گرفته‌است.

نماد شیمیایی آن S و عدد اتمی آن ۱۶ است.اکتشاف این عنصر به پیش ازتاریخ بازمی‌گردد.

کاشف گوگرد زکریای رازی بوده است .

گوگرد یک نا فلز بدبو، بدمزه و چند ظرفیتی است

که بیشتر به شکل بلورهای  زرد رنگ موجود در کانی های  سولفید و سولفات شناخته شده‌است.

گوگرد عنصری مهم برای همهٔ موجودات زنده‌است برای نمونه می‌توان به حضور گوگرد در ساختار اسید آمینوها وپروتیین ها اشاره کرد.

این عنصر به صورت اولیه در کودها استفاده می‌شود؛

ولی به صورت گسترده‌تر در باروت،، ملین ها ،کبریت ها و حشره کش ها نیز به کار گرفته می‌شود.

برچسب‌ها: