Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
هیدروکسید آمونیوم

هیدروکسید آمونیوم

 Ammonium hydroxide

هیدروکسید آمونیوم :

با فرمول شیمیای NH۴OH یک  است. که جرم مولی آن 35.04 g/mol می‌باشد.

شکل ظاهری این ترکیب، محلول بسیار فرار، بدون رنگ، بوی تلخ است.

برچسب‌ها: