Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه تعیین درصد هوای بتن

دستگاه تعیین درصد هوای بتن

 

این دستگاه برای اندازه گیری مقدار هوای بتن تازه استفاده میشود.
مقاومت فشاری بتن ارتباط مستقیم با تراکم بتن و نسبت معکوس با حجم منافذ آن دارد.
هرچه بتن متراکم تر باشد مقاومت فشاری آن بیشتر میباشد.
میزان نفوذپذیری بتن نیز ارتباط مستقیم با میزان هوای بتن و فضای خالی بتن دارد.
عواملی مانند نوع و میزان تراکم بتن ، آب آزاد داخل بتن تازه ،دانه بندی ،میزان و نوع دانه های درشت ، دمای بتن ،نحوه و مدت زمان اختلاط بتن بر میزان هوای موجود در بتن تازه موثر هستند.
این دستگاه از نوع A بوده و مقدار درصد هوا از روی ستون 0%تا 10% بطور مستقیم خوانده میشود.
همگام آزما با طراحی پیشرفته و خاص خود این دستگاه را همراه با یک پمپ دستی و میله استاندارد تراکم و گیج فشار ارائه میدهد.

استانداردها :
AASHTO—T152 و ASTM—C231


حجم 6لیتری

 

برای خرید آنلاین کلیک کنید.